UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Mūkusalas iela 101
LV-1004 Rīga, Latvija
Reģistrācijas numurs: 40103935140
Tel +371 67893561
lv@its.jnj.com

Lai ziņotu par baluksparādībām vai sniegtu produktu kvalitātes sūdzības, lūdzu zvaniet mums uz +371 67893561 vai rakstiet e-pastu uz drugsafetybaltics@its.jnj.com

 

Informācijai par COVID-19 vakcīnu
Lūdzu izmantojiet zemāk minēto kontaktinformāciju:
Tālrunis: +371 631388821 vai 0080056540088
E-pasts: JGCC_EMEA@its.jnj.com

Tīmekļa vietne: www.covid19vaccinejanssen.com