Uzturēt kontaktus

PIEVIENOJIETIES VAIRĀK PAR 10 000 VESELĪBAS APRŪPES PROFESIONĀĻIEM, KURI CENTRĀLĀ EIROPĀ IR DEVUŠI E-PIEKRIŠANU JANSSEN!

“Janssen medicīnas speciālistu datu bāze ir veselības aprūpes speciālistu (VAS) datu bāze, kuri vēlas uzturēt sakarus ar Janssen, kuri sadarbojas vai ir ieinteresēti sadarboties ar Janssen. Lai reģistrētos Janssen medicīnas speciālistu datubāzē, ir jāaizpilda šī veidlapa. Esošajiem Janssen partneriem, kuri vēlas mainīt savas izvēles attiecībā uz mārketinga komunikāciju, veidlapas aizpildīšana ir obligāta arī tāpēc, ka Janssen ir jāpārbauda personas identitāte un jāapstiprina, ka attiecīgā persona ir veselības aprūpes speciālists. Pirms veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, izlasiet mūsu zemāk esošo Privātuma paziņojumu.

Pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu mūsu savstarpējās attiecības un, ja Jūs piekrītat, sniegtu Jums informāciju saskaņā ar mūsu tālāk aprakstīto Privātuma paziņojumu. Mēs varam arī izmantot jūsu personas datus statistikas datu apkopošanai. Jūsu personas dati tiks kopīgoti ar mūsu saistītajiem uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem un citām trešajām pusēm, kā aprakstīts mūsu Privātuma paziņojumā. Jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz valstīm ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm, kurās pieņemtie datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no pieņemtajiem datu aizsardzības noteikumiem jūsu valstī.”

  1. nformācijas apkopošana. Pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izmantosim Jūsu personas datus, lai pārvaldītu mūsu savstarpējās attiecības, un, ja piekrītat, sniegtu Jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, medicīniska un zinātniska rakstura informāciju un informāciju par vietējiem un/vai starptautiskiem ar medicīnu saistītiem pasākumiem, kurus Jūs varētu vēlēties apmeklēt vai tajos uzstāties. Pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, mēs arī varētu izmantot Jūsu personas datus, lai apkopotu tos statistikas vajadzībām, pamatojoties uz informāciju mūsu datu bāzēs, kā arī pētījumos, klientu atsauksmju anketās un līdzīgos komunikācijas avotos pieejamo informāciju.
  2. Informācijas atklāšana. Mēs atklājam jūsu personas datus mūsu saistītajiem uzņēmumiem šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem mērķiem. Mūsu saistīto uzņēmumu saraksts ir pieejams vietnē http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (sadaļā “SEC Filings” noklikšķiniet uz saites uz Form 10K, Exhibit 21). UAB “JOHNSON & JOHNSON” filiāle Latvijā ir atbildīga par koplietojamo personas datu pārvaldību.
  3. Jūsu privātuma tiesības. Jums ir tiesības iepazīties ar personas datiem, kurus mēs par Jums esam savākuši, kā arī tiesības prasīt tos labot, dzēst, bloķēt, nodot datus un ierobežot mūsu tiesības šos datus izmantot,  vai atsaukt savu piekrišanu mārketinga paziņojumu saņemšanai sazinoties ar mums pa e-pastu: janssenbaltics@its.jnj.com.
  4. Pārrobežu datu pārsūtīšana. Šajā Privātuma paziņojumā paredzētās personas datu izmantošana un izpaušana var ietvert informācijas pārsūtīšanu uz jurisdikcijām, kuras atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, tostarp Amerikas Savienotajām Valstīm, un kurās pieņemtie datu aizsardzības noteikumi var atšķirties no pieņemtajiem datu aizsardzības noteikumiem jūsu valstī. Lai aizsargātu jūsu personas datus to pārsūtīšanas laikā, tiek ieviesti atbilstoši līgumiski un citi pasākumi. Attiecībā uz atsevišķām valstīm, kuras nav Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstis, Eiropas Komisija ir atzinusi, ka tās nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar EEZ standartiem (šo valstu saraksts ir pieejams vietnē https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Attiecībā uz pārsūtījumiem no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par atbilstošām, mēs esam pārliecinājušies, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, tostarp nodrošinot, ka saņēmējam ir saistošas ES standarta līguma klauzulas vai ES apstiprināts rīcības kodekss vai sertifikāts, lai aizsargātu jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju par šiem pasākumiem sazinoties ar attiecīgi savas valsts vai reģiona atbildīgo datu aizsardzības darbinieku, rakstot uz emeaprivacy@its.jnj.com.
  5. Datu uzglabāšana. Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams mērķim (-iem), kuru dēļ šie personas dati tika savākti. Kritēriji, kuri nosaka glabāšanas periodu, ir, piemēram: (i) mūsu pašreizējo attiecību ar Jums un Jums sniedzamo pakalpojumu ilgums; (ii) mums piemērojamos normatīvajos aktos noteikti pienākumi; un (iii) vai personas datu uzglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu tiesisko situāciju (tādu kā noilguma termiņu, iespējamu vai esošu tiesvedību, uzraugošo iestāžu veiktu izmeklēšanu).
  6.  Datu aizsardzības speciālists. Ja Jums ir jautājumi par kārtību, kādā mēs glabājam personas datus, tai skaitā kā mēs izvērtējam leģitīmo interešu esamību kā tiesisko pamatu Jūsu personas datu apstrādei, Jūs varat sazināties ar savas valsts vai reģiona atbildīgo datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz emeaprivacy@its.jnj.com.
  7. Sūdzības iesniegšana. Jūs varat iesniegt sūdzību savas valsts vai reģiona datu aizsardzības iestādē. Šādu iestāžu kontaktinformācija ir pieejama vietnē http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Reģistrējiet savu e-pasta adresi, lai izmantotu:

· Noderīgas jaunākās ziņas par pacientu aprūpes programmām

· Piekļuve zinātniskajiem informācijas resursiem un medicīniskajai informācijai

· Ielūgumi uz valsts mēroga un vietējiem pasākumiem

· Tiešsaistes resursi jūsu nepārtrauktai medicīnas izglītībai ar akreditāciju

· Jaunākās ziņas par Janssen izstrādātajiem inovatīvajiem produktiem

Reģistrējiet savu mobilā tālruņa numuru, lai izmantotu:

· Noderīgi SMS atgādinājumi, lai nepalaistu garām nevienu jūs interesējošu medicīnisku notikumu

· saites uz zinātniskajiem resursiem un medicīnisko informāciju apmeklēto pasākumu laikā